You are here

Úvod do elektrotechniky – kurz pro prváky EEM

Ve dnech 13. - 17. 9. 2021 se uskuteční již tradiční kurz pro nastupující studenty programu EEM, který má zejména studentům bez předchozí praktické zkušenosti s eletrotechnikou poskytnout vhled do této oblasti. Kromě teoretických přednášek seznamujících studenty se základy elektrických obvodů a fungování různých součástek si studenti vyzkouší zapojování na kontaktním poli, pájení, měření multimetrem i programování mikropočítače pro vestavné systémy.