You are here

Úvod do elektrotechniky – kurz pro prváky EEM (12.-16.9.2022)

V zaří 2022 (12.-16.9.) opět chystáme týdenní kurz pro nastupující studenty programu EEM, který má zejména studentům bez předchozí praktické zkušenosti s elektrotechnikou poskytnout vhled do této oblasti. Kromě teoretických přednášek seznamujících studenty se základy elektrických obvodů a fungování různých součástek si studenti vyzkouší zapojování na kontaktním poli, pájení, měření multimetrem i programování mikropočítače pro vestavné systémy.

Kurz bude probíhat v prostorech FEL ČVUT v Dejvicích a jeho součástí budou i exkurze na pracoviště a technologické celky zajímavé z hlediska silnoproudé elektrotechniky nebo automatizace. Těšit se tak můžete například na prohlídku parkovacího zakladače, zázemí vysokonapěťové zkušebny, strojovny oběžného výtahu nebo dílen, kde vznikají elektrické formule.

Více informací naleznete na vyhrazené webové stránce https://motor.feld.cvut.cz/kurz/.

Dotazy a rezervace zasílejte na kostatom@fel.cvut.cz.