Úvod do elektrotechniky – kurz pro prváky EEM FEL ČVUT

září 2023

Týdenní kurz pro nastupující prváky programu EEM, který má zejména studentům bez předchozí praktické zkušenosti s elektrotechnikou poskytnout vhled do této oblasti.

Vyzkoušíme si na něm zapojování na kontaktním poli, pájení, měření multimetrem nebo programování mikropočítače pro vestavné systémy. Součástí budou i exkurze na různé technologické celky jako například parkovací zakladač.

Aktuality

Kurz v ak. roce 2023-2024

V příštím roce by měl kurz proběhnout opět v září, před začátkem semestru.

Závěrečná skupinová fotka

16. 9. 2022  |   Děkujeme účastníkům za zájem a přejeme jim úspěšný vstup do studia!

Skupinová fotografie účastníků
Fotka 1 (3,4 MiB), Fotka 2 (3,4 MiB).

Simulace našeho dvojčinného blikadla

Pro ty, kterým nedá spát, jak blikač funguje, jsme připravili simulaci v on-line appletu falstad.com.

Schéma blikače v simulátoru.

Večerní posezení

15. 9. 2022  |   Rezervace je od 18:00 v restauraci The PUB - Pilsner Unique Bar, Čs. armády 785/22, Praha 6 (Mapy.cz: https://mapy.cz/s/hanehuvanu).

Arduino - osciloskop

Díky přítomnosti analogově-číslicového převodníku můžeme Arduino využít i jako měřící přístroj. Při dostatečně častém vzorkování měřeného signálu si můžeme pomocí funkce Serial plotter v Arduino IDE vykreslit průběh napětí.
Hodnotu z A/D převodníku posíláme po sériové lince do PC a zobrazujeme graficky. Příklad zdrojového kódu pro Arduino, jak to lze udělat.

Software pro vývojovou desku Arduino UNO a PC umožňující použít Arduino jako voltmetr, osciloskop nebo jednoduchý „funkční generátor“. Software sestává z programu pro Arduino Uno (zazipovaný *.ino soubor pro nahrání do desky) a zobrazovacího rozhraní pro PC (zazipované soubory PC rozhraní).
Arduino část se do desky nahraje jako jakýkoli jiný program, který jsme již zkoušeli tvořit. PC rozhraní stačí rozbalit a spustit zero_elabviewer.exe.
Nástroj byl vyvinut na Katedře měření FEL ČVUT, více informací naleznete na webové stránce Embedded serveru.

Univerzální plošný spoj na páteční pájení

Jedná se o tento pocínovaný jednovrstvý univerzální plošný spoj s pájecími body spojenými do trojic. Detail u prodejce (GME, Praha-Karlín) zde.
Obrázek použitého univerzálního plošného spoje.Schéma blikače

Katalogové listy (datasheety) vybraných součástek

Materiály z přednášek a cvičení

| Cvičení č.2

Přednáška č.1 | Cvičení č.1

Harmonogram kurzu

Harmonogram kurzu v akademickém roce 2022/2023.

Sraz účastníků

8. 9. 2022  |   Sraz účastníků proběhne v pondělí, 12.9., v 9:30 v konzultační místnosti Katedry elektrických pohonů a trakce (místnost s označením T2:B3-258, resp. T2:B3-259; systém označování místností je vysvětlen zde, plánky jednotlivých podlaží budovy FEL v Dejvicích jsou zde). Další propozice byly účastníkům odeslány e-mailem (na fakultní e-mailovou adresu; více o fakultním e-mailu zde).

Stále jsou volná místa

30. 8. 2022  |   Stále máme k dispozici několik volných míst, neváhejte se proto přihlásit.

Termín kurzu

2. 8. 2022  |   Termín kurzu byl stanoven na 12.-16.9.2022, zájemci o seznamovací kurz FEL tak mohou využít termín seznamovacího kurzu 2.-7.9.2022.

23. 5. 2022  |  Se stanovením termínu kurzu Ú. d. E. čekáme na termín seznamovacího kurzu FEL, který momentálně čeká na stanovení výhledu využití fakultní rekreakční základny pro uprchlíky z Ukrajiny. Pravděpodobně se bude jednat v případě Ú. d. E. o týden od 5. nebo 12.9.2022, tedy před začátkem semestru (19.9.2022).

Přihlašování

28. 4. 2022  |  Zájemci o kurz si mohou nyní rezervovat místa prostřednitvím e-mailu, viz sekci Přihlášení.

O kurzu

V září 2022 opět chystáme týdenní kurz pro nastupující studenty programu EEM, který má zejména studentům bez předchozí praktické zkušenosti s elektrotechnikou poskytnout vhled do této oblasti. Kromě teoretických přednášek seznamujících studenty se základy elektrických obvodů a fungování různých součástek si studenti vyzkouší zapojování na kontaktním poli, pájení, měření multimetrem i programování mikropočítače pro vestavné systémy.

Kurz bude probíhat v prostorech FEL ČVUT v Dejvicích a jeho součástí budou i exkurze na pracoviště a technologické celky zajímavé z hlediska silnoproudé elektrotechniky nebo automatizace. Těšit se tak můžete například na prohlídku parkovacího zakladače, zázemí vysokonapěťové zkušebny, strojovny oběžného výtahu nebo dílen, kde vznikají elektrické formule.

Program bude probíhat každý den od 8 do 16 hodin s přestávkou na oběd. Ráno bude program začínat přednáškou týkající se buď témat a úloh, která budeme prakticky zkoušet odpoledne v laboratoři nebo se bude týkat dalších témat, kterým se program EEM věnuje (například elektromobilita). Po přednášce následuje dopoledne „cvičení“. Oběd je ve vlastní režii, studentům doporučujeme si zařídit průkazku do menz ČVUT, které jsou v kampusu. Odpoledne začíná cvičením, v druhé části odpoledne jsou zařazeny exkurze, které se nacházející buď v budově fakulty v Dejvicích nebo v kampusu.

Každý absolvent kurzu obdrží na závěr osvědčení o účasti a jako „suvenýr“ také vlastnoručně pájený obvod na univerzálním plošném spoji.

Program a exkurze

Program kurzu v ak. roce 2022/2023.

Parkovací zakladač

Parkovací zakladač budovy CIIRC ČVUT - nahlédneme tam, kam se řidiči nepodívají :-)

pohony, automatizace Více informací

Vysokonapěťová zkušebna

Hala vysokých napětí katedry elektroenergetiky - zázemí i ukázky výbojů.

energetika Více informací

Dílna elektroformule

Dílna pilotované a samořídící elektrické formule týmu eForce FEL ČVUT.

technologie Více informací

Strojovna oběžného výtahu

Strojovna tzv. páternosteru, jedné z kultovních záležitostí fakultní budovy v Dejvicích.

pohony Více informací

Pájení

Na univerzálním plošném spoji zaletujeme dvojčinný blikač. Abyste mohli říkat, že jste také drželi v ruce páječku :-)

technologie Více informací

Arduino

Úvod do programování tzv. vestavných (embedded) systémů s procesory Atmel pomocí vývojové platformy Arduino.

programování Více informací

Zapojování obvodů

Teorie obvodů v praxi. Zapojování na kontaktním poli sice jednoduchých, ale pro ověření teorie důležitých typů elektrických obvodů.

elektrické součástky Více informací

Přihlášení

Pro přihlášení na kurz nebo pokud máš jakéholi další dotazy nám napiš e-mail na adresu kostatom@fel.cvut.cz.