Úvod do elektrotechniky – kurz pro prváky EEM FEL ČVUT

18. - 22.9.2023

Týdenní kurz pro nastupující prváky programu EEM, který má zejména studentům bez předchozí praktické zkušenosti s elektrotechnikou poskytnout vhled do této oblasti.

Vyzkoušíme si na něm zapojování na kontaktním poli, pájení, měření multimetrem nebo programování mikropočítače pro vestavné systémy. Součástí budou i exkurze na různé technologické celky jako například parkovací zakladač.

Aktuality

Sraz ve středu, instalace software

20. 9. 2023  |   Sraz ve středu, 20.9. bude v konzultační místnosti katedry T2:B3-259, v 9:00. Kdo má, notebook s sebou..
Na dotyčném počítači budeme potřebovat vývojové prostředí (IDE) Arduino. Instalační soubor je možné stáhnout zde: https://www.arduino.cc/en/software

Přednáškové slídy

Přednáškové slídy z pondělní přednášky a slídy ke cvičením.

Kurz začíná

Kurz v ak. roce 2023-2024

31. 8. 2023  |   Stále máme volná místa, neváhejte se přihlásit!

29. 6. 2023  |   Kurz proběhne týden před začátkem zimního semestru, tedy 18. - 22.9.2023. Přihlašování do kurzu je otevřeno.

Závěrečná skupinová fotka z ročníku 2022

16. 9. 2022  |   Děkujeme účastníkům za zájem a přejeme jim úspěšný vstup do studia!

Skupinová fotografie účastníků
Fotka 1 (3,4 MiB), Fotka 2 (3,4 MiB).

O kurzu

V září 2023 (18. - 22.9.2023) opět chystáme týdenní kurz pro nastupující studenty programu EEM, který má zejména studentům bez předchozí praktické zkušenosti s elektrotechnikou poskytnout vhled do této oblasti. Kromě teoretických přednášek seznamujících studenty se základy elektrických obvodů a fungování různých součástek si studenti vyzkouší zapojování na kontaktním poli, pájení, měření multimetrem i programování mikropočítače pro vestavné systémy.

Kurz bude probíhat v prostorech FEL ČVUT v Dejvicích a jeho součástí budou i exkurze na pracoviště a technologické celky zajímavé z hlediska silnoproudé elektrotechniky nebo automatizace. Těšit se tak můžete například na prohlídku parkovacího zakladače, zázemí vysokonapěťové zkušebny, strojovny oběžného výtahu nebo dílen, kde vznikají elektrické formule.

Program bude probíhat každý den od 8 do 16 hodin s přestávkou na oběd. Ráno bude program začínat přednáškou týkající se buď témat a úloh, která budeme prakticky zkoušet odpoledne v laboratoři nebo se bude týkat dalších témat, kterým se program EEM věnuje (například elektromobilita). Po přednášce následuje dopoledne „cvičení“. Oběd je ve vlastní režii, studentům doporučujeme si zařídit průkazku do menz ČVUT, které jsou v kampusu. Odpoledne začíná cvičením, v druhé části odpoledne jsou zařazeny exkurze, které se nacházející buď v budově fakulty v Dejvicích nebo v kampusu.

Každý absolvent kurzu obdrží na závěr osvědčení o účasti a jako „suvenýr“ také vlastnoručně pájený obvod na univerzálním plošném spoji.

Program a exkurze

Předběžný harmonogram kurzu v ak. roce 2023/2024.

Parkovací zakladač

Parkovací zakladač budovy CIIRC ČVUT - nahlédneme tam, kam se řidiči nepodívají :-)

pohony, automatizace Více informací

Vysokonapěťová zkušebna

Hala vysokých napětí katedry elektroenergetiky - zázemí i ukázky výbojů.

energetika Více informací

Dílna elektroformule

Dílna pilotované a samořídící elektrické formule týmu eForce FEL ČVUT.

technologie Více informací

Strojovna oběžného výtahu

Strojovna tzv. páternosteru, jedné z kultovních záležitostí fakultní budovy v Dejvicích.

pohony Více informací

Pájení

Na univerzálním plošném spoji zaletujeme dvojčinný blikač. Abyste mohli říkat, že jste také drželi v ruce páječku :-)

technologie Více informací

Arduino

Úvod do programování tzv. vestavných (embedded) systémů s procesory Atmel pomocí vývojové platformy Arduino.

programování Více informací

Zapojování obvodů

Teorie obvodů v praxi. Zapojování na kontaktním poli sice jednoduchých, ale pro ověření teorie důležitých typů elektrických obvodů.

elektrické součástky Více informací

Přihlášení

Pro přihlášení na kurz nebo pokud máš jakéholi další dotazy nám napiš e-mail na adresu kostatom@fel.cvut.cz.