You are here

Válka proudů

Nejen pro zábavu, ale i pro zopakování některých znalostí nabitých studiem FEL a utužení kolektivu uspořádali vyučující programu EEM pro své studenty bojovou hru Válka proudů. Tematicky byl děj hry situován do konce 19. století, období soupeření střídavého a stejnosměrného elektrického rozvodu. Tříčlenným týmům studentům napříč rořnáky byly náhodně přiděleny dvě strany "souboje" a virtuální průvodci - N. Tesla a T. A. Edison. Mezi disciplínami byla poznávačka různých elektrických zařízení, vyhledávání informací v Technické knihovně či stavba obvodů na kontaktních polích. V závěru hry bylo připraveno společné posezení v prostorách FEL Café. Soudě podle pozitivních ohlasů se tento počin možná stal základem budoucí tradice.

 

Datum vložení: 
30.3.2017