You are here

doc. Ing. Pavel Pivoňka, CSc.

Jméno: 
Pavel Pivoňka
Místnost: 
B3 - 257
Telefon: 
+420 22435 2135
e-mail: 
pivonka@fel.cvut.cz
Rozvrh: 

Téměř 50 leté pedagogické a výzkumné působení, zaměřené zejména na aplikovaný výzkum a popularizaci využívání digitální techniky v silnoproudých aplikacích.  Více než 70 publikací – knih, skript, článků a výzkumných zpráv z oblasti testování elektrických strojů. Několikaletá průmyslová praxe a dlouholetá spolupráce s průmyslovými podniky. Kontakty se zahraničními, zejména německými, technickými univerzitami a aktivní účast na domácích i zahraničních konferencích.

V současné době docent ČVUT FEL, obor elektrické stroje – zaměření na zkoušení elektrických točivých strojů, Katedra elektrických pohonů a trakce, částečný úvazek. Externí konzultant společnosti CANON CZ, s.r.o., analýza a algoritmizace pracovních postupů.

 

VZDĚLÁNÍ A VĚDECKO-PEDAGOGICKÉ TITULY

2003                           Habilitace v oboru „Elektrické stroje a přístroje“ na ČVUT FEL v Praze

2001                           titul evropského inženýrského pedagoga EUROPA ING-PAED IGIP společnosti IGIP  (Internationale Gesselschaft für Ingenieurpädagogik, Klagenfurt, Rakousko), Registrační číslo IGIP: CZ-019

1987                    jmenování docentem pro obor „Elektrické stroje a přístroje“ na ČVUT FEL v Praze

1979                    CSc. na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) s disertací "Automatizované testování elektrických strojů"

1967 – 1972    Ing., ČVUT, obor  "Elektrické stroje a přístroje"

 

ZAMĚSTNÁNÍ

Od 2012                      Externí konzultant společnosti CANON CZ, s.r.o., analýza a algoritmizace pracovních postupů

Docent ČVUT FEL, obor elektrické stroje – zaměření zkoušení elektrických točivých strojů, Katedra elektrických pohonů a trakce, částečný úvazek

1997 - 2011                 Technický manažer v české pobočce nizozemské společnosti Océ. Océ-Česká republika, s.r.o. se zabývala implementací, provozem a servisem systémů pro zpracování dokumentů včetně dodávek HW zabezpečení. Zástupce ředitele servisní organizace a manažer technického oddělení –  skupiny konzultantů a technických specialistů, kteří zajišťují systémovou podporu a technická školení zaměstnancům a zákazníků Océ a předávání technických informací od mateřské firmy do pole a naopak. Představitel vedení společnosti pro integrovaný systém řízení dle ISO, zodpovědný za firemní dokumentaci a za rozvoj a využití sytémů pro práci s firemními dokumenty a administrativními informacemi (především DMS, CRM, HRM).

1993 – 1997                Vedoucí speciální laboratoře pro CAD na Katedře elektrických pohonů a trakce Elektrotechnické fakulty ČVUT. Vedení skupiny techniků a doktorandů při aplikačním výzkumu, výuce a při údržbě instalovaného hardware a software. Plánování a organizace provozu a rozvoje laboratoře.

1987 - 1993                 Docent  na ČVUT v roce 1987 a od 1988 vedoucí laboratoří elektrických strojů. Vedení <20 spolupracovníků a doktorandů. Založení akreditované zkušebny elektrických strojů, vybudované na základě měřicích systémů řízených počítači.

1979 - 1987                 Odborný asistent na ČVUT. Aplikace počítači řízených měřicích systémů. Účast na projektech automatizace zkušeben u českých výrobců elektrických strojů a pohonů, jako ČKD a MEZ. Vedoucí skupiny softwarového zabezpečení a zpracování technické a uživatelské dokumentace.

1972 – 1979                Po ukončení vysoké školy 3 roky jako asistent na ČVUT v laboratořích elektrických strojů. Potom 5 let jako zkušební inženýr na zkušebně odboru řízení jakosti v ČKD Praha.

 

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PUBLIKACE A PEDAGOGICKÉ PŮSOBENÍ

 

PUBLIKACE

  • Lettl,J., Pivoňka, P.: Basic Utilization of Electric Current Effects. Simulation Research Press, Alphen aan den Rijn, NL, 2008 (ISBN 978-90-807898-3-8)
  • Lettl, J., Pivoňka, P.: Seminar in Electrotechnics. NOTES – P. Pivoňka, Praha, 2007 (ISBN 978-80-254-0264-1)
  • Pivoňka, P., Hlinovský, V.: Elektrotechnický seminář. ČVUT Praha, 2005 (ISBN 80-01-03301-5) 
  • Pivoňka, P.: Fundamentals of Power Electrical Engineering. NOTES - P. Pivoňka, Praha, 2002 (ISBN 80-238-7960-X) 
  • Xiaojie, Y., Pivoňka, P., Valouch, V.: Active Power Filter Using Predicted Current Control. Acta Technica CSAV vol. 46/No. 1, str. 47-50, Institute of Electrical Engineering, Academy of Science Czech Republic, Praha, 2001 (ISSN 0001-7043)
  • Xiaojie, Y., Pivoňka, P., Valouch, V.: Design and Build of an Active Filter Based on Digital Control. Acta Technica CSAV vol. 46/No. 4, str. 399-407, Institute of Electrical Engineering, Academy of Science Czech Republic, Praha, 2001 (ISSN 0001-7043)
  • Pivoňka, P., Valouch, V.: Inženýrské systémy v pohonech. NOTES - P. Pivoňka, Praha, 2000
  • Pavlásek, F., Pivoňka, P.: Automatizované zkoušení elektrických strojů. SNTL Praha, 1985
  • Petrov, G., N.: Elektrické stroje 2 (vytvoření kapitoly 4-16e v české verzi knihy). SNTL Praha, 1982

 

PŘEDNÁŠENÍ NA ČVUT FEL

  • XE14ZSE/XE14ZSI   Basics of Power Engineering                                                            2003-2010
  • XE14SEM                  Seminar in Electrotechnics                                                   2003-2009
  • E14ZSE                      Fundamentals of Power Engineering                                                1996-2004
  • 14ISP                          Inženýrské systémy v pohonech                                          2000-2004
  • A7B14TEV              Technické vyjadřování                                                                      2010-2015
  • AE1B14SP1             Electric Machinery and Apparatus 1                                      2005-2015
  • A2B13PEL               Průmyslová elektrotechnika (vč. anglické verze)                   2015 dosud
  • B1M15PPE               Prvky a provoz elektroenergetických soustav                        2016 dosud

(vč. angl. verze)

 

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ AKTIVITY

Člen oborové rady doktorského studia oboru Elektrické stroje, přístroje a pohony. Člen mezinárodní společnosti pro inženýrskou pedagogiku IGIP (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik / International Organization for Engineering Education). Výkonný šéfredaktor elektronického časopisu Transactions on Electrical Engineering.

 

2013 – 2014 člen řešitelského týmu projektu  „Určování parametrů asynchronních motorů za chodu“, spolupráce ČVUT FEL a Joint Center CNR

2012 – 2014 vedení projektu České rozvojové agentury: Inovace výuky elektrických pohonů na Mongolské technické univerzitě, Ulaanbaatar

2000 školitel, autorizovaný mezinárodním školicím střediskem společnosti Océ N.V. ve Venlu, Nizozemí.

1992 – 97 přednášející v předmětu „Didaktická a výpočetní technika“ na MÚVS ČVUT, Katedra inženýrské pedagogiky.

2001 – 2002 konzultant pro didaktiku odborných předmětů elektro, MÚVS ČVUT.

1995 – 96 volný spolupracovník německé firmy BEA (Baugesellschaft für Elektrotechnische Anlagen, Düsseldorf, SRN) v pozici ředitele české pobočky.

1990 – 1993 člen dozorčí rady v MEZ Vsetín a MEZ Mohelnice (výrobci elektrických strojů) a člen představenstva v ÚSIP Studio AIP a.s. (CAD a IT technologie).

1984 – 1993  zodpovědný za spolupráci mezi ČVUT a Tektronix Wien GmbH. Specialista pro poradenství zákazníkům, systémový integrátor a konzultant (osciloskopy a počítači řízené měřicí systémy). Mimo jiné zodpovědnost za překlady a přípravu informačních příruček pro uživatele přístrojů.