You are here

Prof. Ing. Viktor Valouch, CSc.

Jméno: 
Viktor Valouch
Místnost: 
B3 - 248
Telefon: 
+420 22435 2159
e-mail: 
valouc@fel.cvut.cz
Rozvrh: 

VZDĚLÁNÍ

1976  CSc.  Výkonová elektronika - Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

1972  Ing. Výkonová elektronika - Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

1975-1977:  samostatný vývojový pracovník, ČKD Polovodiče, Praha

1977 - vedoucí výzkumný pracovník, Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

1981 -   asistent, docent  (1994) a profesor (2001) na ČVUT v Praze,  Fakulta elektrotechnická

 

OBLASTI ODBORNÉHO ZÁJMU

  • strategie PWM (Pulse Width Modulation), vektorové metody řízení pohonů s indukčními motory, mikroprocesorové řízení elektronických výkonových měničů a pohonů, fuzzy logické řízení ve výkonové elektronice, aktivní a hybridní výkonové filtry pro kompenzaci harmonických, nesymetrií a flikru,   parazitní jevy u pohonů s indukčními motory napájenými z měničů, EMC ve výkonové elektronice, výkonová elektronika pro FACTS (Flexible AC Transmission Systems), elektronické výkonové měniče v „smart grids“