You are here

Výuka

Harmonogram akademického roku

 

Katedra elektrických pohonů a trakce nabízí širokou škálu předmětů bakalářského, magisterského i doktorského studia v české i anglické formě jakož i předmětů kombinovaného studia. Velkou měrou se podílí na zajišťování předmětů studijního programu EEM. Vyučované předměty pokrývají oblasti návrhu, konstrukce, výroby, zkoušení a užití elektrických strojů, přístrojů, pohonů a výkonové elektroniky.