You are here

Aktuality

V září 2022 opět chystáme týdenní kurz pro nastupující studenty programu EEM, který má zejména studentům bez předchozí praktické zkušenosti s eletrotechnikou poskytnout vhled do této oblasti. Kromě teoretických přednášek seznamujících studenty se základy elektrických obvodů a fungování různých součástek si studenti vyzkouší zapojování na kontaktním poli, pájení, měření multimetrem i programování mikropočítače pro vestavné systémy.

Ve dnech 13. - 17. 9. 2021 se uskuteční již tradiční kurz pro nastupující studenty programu EEM, který má zejména studentům bez předchozí praktické zkušenosti s eletrotechnikou poskytnout vhled do této oblasti. Kromě teoretických přednášek seznamujících studenty se základy elektrických obvodů a fungování různých součástek si studenti vyzkouší zapojování na kontaktním poli, pájení, měření multimetrem i programování mikropočítače pro vestavné systémy.

Katedra elektrických pohonů a trakce přes léto připravila ve spolupráci s našimi bývalými absolventy z firmy Siemens nový volitelný předmět, který se zabývá problematikou řízení pohonů pomocí PLC. Díky podpoře z projektu OPVVV nábyteček jsme postavili 6 stanovišť osazených PLC SIMATIC S7 – 1500, 4“ dotykovým panelem a dvěma malými servopohony s PMSM a měniči SINAMICS S210.

20.5.2019

Katedra elektrických pohonů a trakce připravuje ve spolupráci s dalšími partnery z FEL pro nově nastupující studenty studijního programu EEM Kurz praktické elektroniky. Termín konání je 9.-13. 9. 2019. Kurz je určen zejména pro studenty bez předchozí praktické zkušenosti s elektrotechnikou.

24.4.2019

V sobotu 18. 5. 2019 se Laboratoř elektrických strojů T2:H1-26 Katedry elektrických pohonů a trakce zapojí do celofakultní expozice při dalším ročníku akce Open House Praha. Více na http://openhousepraha.cz/fakulta-elektrotechnicka-cvut-v-praze/

3.1.2019

Ve dnech 23. - 25. 1. 2019 bude Katedra elektrických pohonů a trakce hostit Kolokvium pedagogů elektrických strojů českých a slovenských univerzit (KOPES). Cílem putovního kolokvia je, výměna zkušeností z pedagogické, vědecké a výzkumné činnosti se zaměřením na současné trendy, na potřeby průmyslu a na cesty k udržení kvality absolventůnašich oborů.

2.10.2018

V letošní závodní sezóně Formula Student se týmu elektrické studentské formule Fakulty elektrotechnické, na níž mají studenti Katedry elektrických pohonů a trakce nemalý podíl, podařilo sezbírat celou řadu zajívavých umístění.

28.5.2018

Katedra elektrických pohonů a trakce zve na již tradiční červnovou událost FEL FEST 2018, který se bude konat 13. 6. 2018 na Vítězném náměstí. Kromě hudební scény s několika kapelami bude součástí i tradiční stan s expozicemi různých pracovišť FEL, mezi nimiž nebude chybět ani naše katedra. Více informací o programu na http://felfest.cz/

8.1.2018

V pátek 26.1.2018 proběhne Den otevřených dveří Fakulty elektrotechnické ČVUT v rámci jehož programu nebude chybět ani Katedra elektrických pohonů a trakce.

5.9.2017

V pátek 6.10. se naše katedra zapojí do fakultní expozice v rámci již tradiční Noci Vědců. Od 17.00 do 23.00 se budete moc podívat na ukázky mechatronických úloh řízených platformou Arduino v prostorách FEL ČVUT v Dejvickém kampusu. Program dalších expozic a akcí: http://www.noc-vedcu.cz/