You are here

Kolokvium pedagogů elektrických strojů

Ve dnech 23. - 25. 1. 2019 bude Katedra elektrických pohonů a trakce hostit Kolokvium pedagogů elektrických strojů českých a slovenských univerzit (KOPES). Cílem putovního kolokvia je, výměna zkušeností z pedagogické, vědecké a výzkumné činnosti se zaměřením na současné trendy,  na  potřeby  průmyslu  a  na  cesty  k udržení  kvality  absolventůnašich oborů. Kromě odborných diskusí a prezentací budou součástí i exkurze do laboratoří a také některých zajímavých provozů v hl. m. Praze jako například rekonstruovaná strojovna lanovky na Petřín.

Datum vložení: 
3.1.2019