You are here

Ing. Radek Havlíček, Ph.D.

Name: 
Radek Havlíček
Room: 
A3 - 513
Phone: 
+420 22435 2126
e-mail: 
havlicr@fel.cvut.cz
Schedule: 
Consultation hours: 

Mon 12:45 - 14:15, other by agreement.

Teaching: 

Safety Courses

Programming

Electric Drive Control

Operating Systems

Education

2010 - Ph.D. - CTU FEE - Elektrotechnologie a materiály

2008 - Paed. - IGIP

2002 - Ing. - CTU FEE - Technical Cybernetics

1996 - GCSE - Automation technics

1992 - end of basic education

1984 - ended MŠ

1981 - ended jesle

 

Experience

od 2004 - CTU FEE - assistant (K13112, K13114)

od 2004 - CTU FEE - technician(K13104)

2003 - ZPA Industry a.s. - designer CS and electro

 

Selected Publications

 • Havlíček, R.: PROBLEM OF DESIGN OF NON-CASCADE CONTROL OF A ELECTROMECHANICAL SYSTEM. In XVIII. International Symposium on Electric Machinery in Prague., 2010
 • Vondřich, J. - Havlíček, R.: Construction Machine Tool Design Using Matlab. In 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011
 • Vondřich, J. - Havlíček, R.: MODELLING AND SIMULATION SUPPRESSION OF VIBRATION VIA ABSORBER. In Proceedings of International Conference on Modelling and Simulation. Praha, 2010
 • Vondřich, J. - Havlíček, R.: SYNCHRONOUS ELECTROMOTOR VIBRATIONS. In Sborník referátů 52. konference částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí, 2011
 • Havlíček, R. - Vondřich, J.: REDUCTION OF UNWANTED VIBRATIONS MACHINES. In 50. Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. Žilina: University of Žilina, Mechanical Engineering Faculty, 2009, p. 84-89. ISBN 978-80-554-0081-5.
 • Havlíček, R.: Design of Non-cascade Control of an Electromechanical System. In 50. Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. Žilina: University of Žilina, Mechanical Engineering Faculty, 2009, . ISBN 978-80-554-0081-5.
 • Vondřich, J. - Havlíček, R.: Modelování pohonu a zatížení stroje. In TechMat ´09 Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2009, s. 29-34. ISBN 978-80-7395-046-0.
 • Vondřich, J., Havlíček, R. : Machine Vibration Damping. In Mezinárodní 49 konference kateder částí a mechanismů strojů-sborník. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008, vol. 1, p. 281-284. ISBN 978-80-7043-718-6.
 • Vondřich, J., Havlíček, R.: Modelling and Simulation of Vibration Rising at Production. In Proceedings 10th International Conference on Modern Information Technology in the Inovation Processes of the Industrial Enterprises MITIP 2008. Plzeň: University of West Bohemia, 2008, vol. 1, p. 402-408. ISBN 978-80-7043-738- 4.
 • Vondřich, J., Havlíček, R.: Suppression of Generator Vibration. In Proceedings of X.Int.Conference on the Theory of Machines and Mechanisms. Liberec: TU Liberec, 2008, vol. 1, p. 697-702. ISBN 978-80-7372-370-5.
 • Vondřich, J., Havlíček, R., Thöndel, E.: Numerické modelování vibrujících strojních součástí. In TECHMAT 2008. Pardubice: Universita Pardubice, 2008, s. 79-83. ISBN 978-80-7395-136-8.
 • Havlíček, R., Vondřich, J.: Vliv vibrací na dynamiku pružně uloženého stroje. In Zborník príspevkov [CD-ROM]. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007, s. 67-71. ISBN 978-80-227-2708-2.
 • Vondřich, J., Havlíček, R.: Numerické řešení vibroizolace stroje. In Technical Computing Prague 2007 [CD-ROM]. Praha: Humusoft, 2007, s. 140-144. ISBN 978-80-7080-658-6.
 • Vondřich, J. - Thöndel, E. - Havlíček, R.: Control of Machine Vibration with Absorber. Journal of Machine Engineering. 2006, vol. 2006, no. 3, s. 72-80. ISSN 1895-7595.
 • Vondřich, J. - Havlíček, R.: Utlumení vibrací stroje absorbérem. In 47. mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů, sborník prací. Praha: Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta, 2006, díl 1, s. 315-318. ISBN 80-213-1523-7.
 • Havlíček, R. - Vondřich, J.: Výpočet dynamických charakteristik strojního zařízení pomocí matlabu. In Technical Computing Prague 2005: 13th Annual Conference Proceedings [CD-ROM]. Praha: VŠCHT, 2005, ISBN 80-7080-577-3.
 • Havlíček, R. - Pilarčíková, I. - Sedláček, J. - Šolc, J.: Testový server pro podporu výuky materiálových předmětů na FEL ČVUT. In Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004, díl 1, s. 75-80. ISBN 80-7041-798-6.
 • Havlíček, R.: Fuzzy řízení řemenového převodu poháněného stejnosměrným elektromotorem. In Sborník 45. mezinárodní konference Kateder částí a mechanismů strojů. Brno: VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, 2004, s. 480-483. ISBN 80-214-2702-7.
 • Havlíček, R.: Numerical Solution of Mechanical Systems. In Radioelektronika, elektrotěchnika i eněrgetika. Moscow: Moskovskij energeticeskij institut, 2004, vol. 3, s. 209-210. ISBN 5-87789-019-0.
 • Havlíček, R.: Fuzzy řízení mechanických soustav poháněných elektromotory. In Proceedings of IXth International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms. Liberec: Technická univerzita, 2004, s. 357-362. ISBN 80-7083-847-7.
 • Vondřich, J. - Havlíček, R. - Jirků, S. - Kůla, V. - Thondel, E. - et al.: Models of Dynamical Mechanical Systems with the Possibility of Simulation of Operating Behaviour Solved by Matlab and Simulink and Present on the Web Pages. In Proceedings of Workshop 2003 (online) [CD-ROM]. Prague: CTU, 2003, vol. B, s. 644-645. ISBN 80-01-02708-2.
 • Havlíček, R. - Vondřich, J.: Computational Modelling of Extreme Loading Mechanical Systems. In Scientific Bulletin of the Technical University of Lodz Branch in Bielsko-Biala. Bielsko-Biela: Vydavatelství technické univerzity v Lodzi pobočka Bielsko-Biela, 2001, vol. 1, s. 162-165. ISSN 0867-3128.