You are here

Ing. Jan Bauer, Ph.D.

Jméno: 
Jan Bauer
Místnost: 
B3 - 246
Telefon: 
+420 22435 2134
e-mail: 
bauerja2@fel.cvut.cz
Funkce: 
Vedoucí katedry
Rozvrh: 
Konzultační hodiny: 

Čt 10:00 - 11:00

Výuka: 

Výuka předmětů Výkonová elektronika 1(A1B14VE1, B1B14ZVE), Výkonová elektronika 2 (A1M14VE2), Teorie a aplikace výkonových měničů (B1M14TVM), Mikroprocesory pro výkonové systémy, Digitální řízení elektrikých pohonů.

Pracovní zkušenosti:

2008 - dosud

Odborný asistent na katedře elektrických pohonů a trakce, ČVUT v Praze, FEL.

9/ 2013 - 12/ 2013

Hostující přednášející na Mongolian University of Science and Technolgy, School of Power Engineering.

 

Vzdělání:

2015 - Ph.D.: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Obor: Elektrické stroje, přístroje a pohony.

2007 - Ing.: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Obor: Elektrické stroje, přístroje a pohony.

10/ 2005 - 9/ 2006: Leibnitz University of Hannover, Německo. Studijní stáž v rámci programu ERASMUS.

 

Odborné zaměření:

Problematiku návrhu a řízení moderních topologií polovodičových měničů pro napájení elektrických pohonů, nebo pro aplikaci s obnovitelnými zdroji elektrické energie.

Problematika řízení točivých elektrických strojů a identifikace jejich parametrů pomocí mikroprocesorů.

Přehled vědeckovýzkumného působení

Granty:

Problematika vysoce kompatibilních výkonových polovodičových měničů 2010, SGS SGS10/063/OHK3/1T/13

Vývoj řízení pro pohon s maticovým měničem a asynchronním motorem 2011, SGS SGS11/059/OHK3/1T/13

 

Člen řešitelského týmu grantů:

Lettl, J.: Výzkum a vývoj progresivních technologií pro elektrické pohony 2011-2014, TA01011408

Lettl, J.: Center for Intelligent Drives and Advanced Machine Control 2014-2019, TE02000103

Člen řešitelského týmu:

V rámci projektu česko-čínské laboratoře JL CNR. 2013 – dosud

 

Články v časopisech s IF:

Bauer, J. - Lettl, J.: Solar Power Station Output Inverter Control Design. Radioengineering. 2011, vol. 20, no. 1, p. 258-262. ISSN 1210-2512.

Bauer, J. - Flígl, S. - Steimel, A.: Design and Dimensioning of Essential Passive Components for the Matrix Converter Prototype. Automatika. 2012, vol. 53, no. 3, p. 225-235. ISSN 0005-1144.

Sláma, J. - Bauer, J. - Flígl, S. - Kříha, V.: Active Control of Atmospheric Pressure Discharges. Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Physics. 2013, vol. 83, no. 1, p. 246-248. ISSN 1562-6016. 

Bauer, J. - Ripka, P. - Draxler, K. - Styblíková, Renata: Demagnetization of Current Transformers Using PWM Burden. IEEE Transactions on Magnetics. 2015, vol. 51, no. 1, ISSN 0018-9464.

 

Články v recenzovaných časopisech:

J. Bauer. Development of a Compact Matrix Converter. Acta Polytechnica, 49(2):64–69, November 2009.

J. Bauer. Simulation of a Matrix Converter Fed Drive With Sliding Mode Control. Acta Polytechnica, 52(5):8–16, 2012.

J. Bauer and J. Lettl. Compact Matrix Converter Prototype. ElectroScope, 2009(2009):60–64, November 2009.

J. Bauer. Single-Phase Pulse Width Modulated Rectifier. Acta Polytechnica, 48(3/2008):84–87, ríjen 2008.

J. Bauer. Single Phase Voltage Source Inverter Photovoltaic Application. Acta Polytechnica, 50(4/2010):7–11, 2010.

J. Bauer. Simulation of a Matrix Converter Fed Drive With Sliding Mode Control. Acta Polytechnica, 52(5):8–16, 2012.

 

Ostatní vybrané publikace:

J. Lettl, S. Flígl, and J. Bauer. Comparison of DTC and Sliding Mode Control of IM Drive. In PIERS 2013 Taipei Proceedings, pages –, Cambridge, 2013. Electromagnetics Academy.

S. Flígl, J. Bauer, and J. Lettl. Analytical Derivation of Induction Machine Efficiency Map. In Proceedings of 2013 fourth international conference International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG2013), pages –, Red Hook, 2013. Curran Associates, Inc.

S. Flígl, J. Bauer, M. Vlcek, and J. Lettl. Analysis of induction machine T and G circuit coequality for use in electric drive controllers. In Book of Abstracts of the 13th Conference on Optimatization of Electrical and Electronic Equipment, pages 659–664, Brasov, 2012. Transilvania University of Brasov.

J. Bauer and J. Lettl. Design of Inverter for Photovoltaic Application. In EDS 2010 Electronic Devices and Systems, pages 16–23, Brno, 2010. VUT v Brne, FEI, Ústav mikroelektroniky.

J. Bauer and S. Flígl. Comparison of Fuzzy Logic Based and Sliding Mode Based Controller for IM Drive Fed by Matrix Converter. In Advances in Intelligent Systems and Computing, pages 411–420, Heidelberg, 2013. Springer.

J. Bauer, J. Lettl, L. Linhart, and S. Flígl. Contribution to the Matrix Converter Overmodulation Strategies Based on the Virtual DC-Link Concept. In Proceedings of the 14th EPE-PEMC Conference 2010, pages T3–46–T3–52, Skopje, 2010. International Council on Large Electric Systems Macedonian National Commitee.

J. Lettl, S. Flígl, J. Bauer, and S. Ryvkin. Simulation of the Matrix Converter Drive with Sliding Mode Control. In Proceedings of PIERS 2012, pages 929–933, Cambridge, 2012. Electromagnetics Academy.

J. Lettl, D. Kuzmanovic, J. Bauer, and S. Flígl. Possibilities of Control Method Application to Matrix Converter Induction Motor Drive. In 2012 International Conference on Applied Electronics, pages 171–174, Pilsen, 2012. University ofWest Bohemia.

J. Lettl, L. Linhart, and J. Bauer. Matrix Converter Commutation Time Reduction. In PIERS 2011 Marrakesh Proceedings, pages 1406–1410, Cambridge, MA, 2011. The Electromagnetics Academy.

L. Linhart, J. Lettl, and J. Bauer. Matrix Converter Two-Step Commutation Method Limitations. In Proceedings of the 14th EPE-PEMC Conference 2010, pages T3–53–T3–58, Skopje, 2010. International Council on Large Electric Systems Macedonian National Commitee.