You are here

Ing. Jiří Zděnek, CSc.

Jméno: 
Jiří Zděnek
Místnost: 
A3 - 516b
Telefon: 
+420 22435 2215
e-mail: 
zdenek@fel.cvut.cz
Funkce: 
Zástupce vedoucího katedry
Rozvrh: 
Konzultační hodiny: 

Čt 10:00 - 11:00

Výuka: 

Mikroprocesory pro výkonové systémy (A1B14MIS, AD1B14MIS), Digitální řízení elektrických pohonů (B1M14DEP), Algoritmizace a programování (A8B14ADP)

Pracovní zkušenosti:
1976 - 1987
Odborný asistent na katedře Radiotechniky, ČVUT v Praze, FEL.
1988 – 1993
Ústav pro využití výpočetní techniky (VVTŘ) Praha – výzkumný pracovník
1988 - dosud
Odborný asistent na katedře elektrických pohonů a trakce, ČVUT v Praze, FEL.
 
Vzdělání:
1987 - CSc.: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Obor: Radioelektronické systémy.
1974 - Ing.: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Obor: Radioelektronické systémy.
 
Odborné zaměření:
Problematika návrhu a programování počítačové a mikroprocesorové techniky určené pro řízení procesů, systémového návrhu řídících aplikací, programování systémů reálného času, návrhu operačních systémů reálného času a návrhu hardware řídicích počítačů pro průmyslové účely např. pro trakční aplikace nebo pro počítače vědeckých experimentálních zařízení pro výzkum vesmíru atp.
 
Přehled vědeckovýzkumného působení
Člen řešitelského týmu grantů:
Lettl, J.: Výzkum a vývoj progresivních technologií pro elektrické pohony 2011-2014, TA01011408
Lettl, J.: Center for Intelligent Drives and Advanced Machine Control 2014-2019, TE02000103
Vedoucí projektu:
V rámci projektů česko-čínské laboratoře JL CNR. 2013 – dosud
Spolupráce s praxí
ÚVVTŘ Praha, ČKD Elektrotechnika, ČKD Trakce, Siemens k.v., Škoda Plzeň, Škoda Auto, DLR (German Space Research Centre) Germany, ESA EU, RKA, BBT Material Processing Praha a další.

Články v časopisech s IF:
P. Pichlík and J. Zděnek, "Locomotive Wheel Slip Control Method Based on an Unscented Kalman Filter", IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2018.

P. Pichlík and J. Zděnek, "Train Velocity Estimation Method Based on an Adaptive Filter with Fuzzy Logic", Journal of Electrical Engineering. 2017, 2(68), 125-131.

P. Pichlík and J. Zděnek, "Adhesion Force Detection Method Based on the Kalman Filter for Slip Control Purpose", Automatika, vol. 57, no. 2, pp. 405–415, 2016.

 

Publications Excerpted in Web of Science:

P. Pichlík, J. Zděnek, “Dependence of locomotive adhesion force estimation by a Kalman filter on the filter settings” In: TRANSCOM 2017, 12th International Scientific Conference Of Young Scientists On Sustainable, Modern and Safe Transport. Linz: Elsevier BV, 2017. pp. 695-700.

P. Pichlík and J. Zděnek, "Train velocity estimation by extended Kalman filter," 2016 8th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI), Ploiesti, 2016, pp. 1-4.

P. Pichlík, O. Zoubek and J. Zděnek, "Measuring device for measurement of train dynamic motion during wheel slip," 2014 International Conference on Applied Electronics, Pilsen, 2014, pp. 247-250.

P. Pichlík and J. Zděnek, "Locomotive velocity estimation for a slip control purpose by an unscented Kalman filter," 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), Kouty nad Desnou, 2017, pp. 34-38.

Zoubek, O.; Zdenek, J. Induction motor oriented control using soft processor implemented in field programmable gate array. Electronic Devices and Systems: IMAPS CS International Conference 2011,
pp. 153 - 158, 2011. ISBN 978-80-214-4303-7.

Ostatní vybrané publikace:
P. Pichlík and J. Zděnek, "Extended Kalman filter utilization for a railway traction vehicle slip control," 2017 International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM) & 2017 Intl Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP), Brasov, 2017, pp. 869-874.

P. Pichlík Zoubek, O.; Zděnek, J.; Lettl, J. "Railway Traction Vehicle Longitudinal Velocity Estimation by Kalman Filter", Proceedings of PIERS 2015 in Prague. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2015, pp. 2518-2521.

P. Pichlík and J. Zděnek, “Overview of slip control methods used in locomotives”, Transaction on Electrical
Engineering, Vol.3, No.2, 2014.

Zděnek, J. Distributed Control Computer Backbone Communication Channel of Electric Locomotive with effective DMA supportIn: Proceedings of the 14th EPE-PEMC Conference 2010. Skopje: International Council on Large Electric Systems Macedonian National Commitee, 2010, pp. T6-27-T6-34. ISBN 978-1-4244-7854-5.